Sołectwastrona_dzieje_sie.png powrot.pngPowrót

Ujeździec Mały

W źródłach wieś notowana jest od początku XIII wieku. Początkowo określana była jako Ujesdicz (od 1223), następnie jej nazwę na przestrzeni wieków zmieniono siedmiokrotnie. W latach 1740-1945 widniała po nazwą Ujeschuetz Klein, by ostatecznie po 1945 roku została zmieniona na Ujeździec Mały.

Pierwotnie wieś wchodziła w skład dóbr książęcych. Wykształciła się z osady leśnej. Jej mieszkańcy zajmowali się bartnictwem. W 1223 r. dobra te nabył klasztor cysterek w Trzebnicy. Wieś pozostała na prawie polskim, ponieważ konwent był zainteresowany w utrzymywaniu czynszu w naturze, głównie miodu. W 1660 r. opatka Jadwiga Biernacka odkupiła prawa sądowe nad wsią.

Od czasu reformacji większość mieszkańców przeszła na protestantyzm. Ich parafialny zbór mieścił się w Koniowie. Cysterki władały wsią do 1810 r., tj. do sekularyzacji dóbr klasztornych.

Zabudowa wsi zgrupowana była początkowo wzdłuż wschodniej drogi wiejskiej. Przy drodze zachodniej, prowadzącej na północ w stronę Sułowa, nie było zabudowań. Można przyjąć, że droga ta została wytyczona znacznie później niż lokacja wsi. Na północ od wsi zlokalizowano zabudowania leśnictwa. We wsi były dwa wiatraki. Była też szkoła i sklep.

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności