Sołectwastrona_dzieje_sie.png powrot.pngPowrót

RZEPOTOWICE

Jest to niewielka wieś malowniczo położona w dolinie „Pasterskiego Potoku”. Ślady osadnictwa sięgają okresu kultury łużyckiej i przeworskiej. Występują też pozostałości osadnictwa z od X do XIII w.

Etymologia nazwy Rzepotowice wywodzi się od imienia: Rzepot. Staropolskie rzeptać, reptać znaczy „szemrać”. Nazwa wsi wymieniana jest w źródłach od początku XIII wieku jako Repotovichi w 1203 roku. Następnie z ośmioma przekształceniami aż do Klein Märtinau od 1845 do 1945. Po tym roku widnieje z nazwą Rzepotowice.

Prawdopodobnie w początkach swego istnienia, wieś należała do dóbr biskupich. Wobec tego książę wrocławski, Henryka I musiał ją pozyskać od biskupa, ponieważ fundując klasztor w Trzebnicy, nadał Rzepotowice w 1203 roku konwentowi cysterek, pierwszemu w Polsce zakonowi żeńskiemu. Za rządów Gertrudy, ksieni opactwa cysterskiego, wieś została po 1266 r. przeniesiona na prawo niemieckie i utworzono w niej sołectwo. W 1372 r. klasztor przejął też sądownictwo wyższe nad wioską.

W średniowieczu, na terenie starszej części Rzepotowic znajdowały się także włości rycerskie należące do właścicieli Przecławic. Drugie dobra z folwarkiem zostały, utworzone przez klasztor, który użytkował je jeszcze w 1718.

Majątek rycerski z folwarkiem, potem zwany dobrem szlacheckim, zmieniał swoich panów. W 1372 r. jego właścicielem był Simon, który w 1417 r. sprzedał ten majątek Mathiasowi Lemmerczalowi za 4 marki czynszu. Ten z kolei zbył go w 1422 r. za 1½ marki czynszu Hannosowi Lemmirzalowi, który sprzedał jego część cysterkom. Resztę tego majątku przejął Mycolan, który w 1474 r. odsprzedał go klasztorowi. W 1504 r. opuszczony folwark szlachecki zakonnice oddały w użytkowanie Vitzigowi Scobaldowi.

W późniejszym okresie na terenie wsi wymieniany był tylko dawny folwark klasztorny, który był własnością konwentu do ok. połowy XVIII w. Potem powiązane z folwarkiem włości klasztorne należały do pięciu różnych rodzin. W 1926 majątek ten zakupił Zarząd Powiatu, z myślą założenia na jego terenie hodowli bydła.

Układ przestrzenny tej niewielkiej wioski ulegał zmianom. Przed 1826 r. powstał nowy porządek dróg lokalnych z charakterystycznym trójkątnym placem na północ od folwarku. Ten układ zachował się do dziś. Na wschód od folwarku powstała kolonia domów dla folwarcznych robotników, a na zachód od niego rozwijała się wieś. Rzepotowice były wsią zagrodniczą, toteż zabudowania były skromne. Z czasem malała ilość zagród i liczba ludności. W 1933 r. we wsi mieszkało 84 osób, a w 1939 - 73. Wieś posiadała wiatrak, młyn, prasę do wytłaczania oleju i cegielnię. 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności