Sołectwastrona_dzieje_sie.png powrot.pngPowrót

PIERSNO

Ślady pobytu człowieka sięgają epoki kamienia, kultury łużyckiej (cmentarzysko ciałopalne) i kultury przeworskiej oraz wczesnego średniowiecza. Etymologia najstarszej nazwy wsi pochodzi od słowiańskiego słowa „bruzu”, co znaczy „szybko” i dotyczyło strumienia. Natomiast nazwa Pirsino, wywodzona jest z określenia wsi, jako miejsca zamieszkania służby kościelnej.

Nazwę tej starej wsi notują źródła od początku XIII wieku jako Byrzan (1208), Następnie w kilkoma zmianami na przestrzeni wieków aż do Pirschen (1785-1945), a później Piersno – po 1945.

Wieś od roku 1239 lub 1315, weszła w skład majątku biskupa wrocławskiego. W XVIII i XIX w. była to malutka wieś, w której żyło około 80 mieszkańców w ponad 12 domach. Byli to zagrodnicy posiadający łącznie 17 ha ziemi. Od XVI w. wieku dobra należące do tej wsi przeszły w ręce prywatne i należały do dziewięciu różnych rodów.

Stara siedziba właścicieli dóbr, która znajdowała się na terenie folwarku, została zastąpiona w 1856 r. przez nowy pałac w stylu neogotyckim, który zbudowano w nowym miejscu. Do 1856 r. dwór stał po północnej stronie starego folwarku. Na wschód od niego, jeden z właścicieli - v. Debichütz wzniósł nową rezydencję, wokół której urządzono niewielki park. Areał majątku liczył ponad 200 ha. We wsi były 2 młyny, wiatrak, cegielnia, browar gorzelnia i karczma. Pałac został zburzony w 1955 r. Obecny folwark pochodzi z pocz. XX wieku.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności