Sołectwastrona_dzieje_sie.png powrot.pngPowrót

LIGOTA TRZEBNICKA

Ślady osadnictwa sięgają epoki neolitu, kultury przedłużyckiej, łużyckiej i przeworskiej, a także okresu wędrówki ludów oraz wczesnego średniowiecza.

W źródłach wieś występuje od początku XV wieku: od Elgot (1406), przez sześć innych nazw po Klochfelde (1937). Po 1945 nazwę zmieniono na Ligotę Trzebnicką.

Nazwa osady Ligota jest pochodzenia słowiańskiego i ma związek ze stosowaną w średniowieczu wolnizną, czyli ulgą przyznawaną na zagospodarowanie się dla osadników osiedlającym się w nowym miejscu.

Jedna ze wcześniejszych nazw, Kloch-Ellguth, związana była z nowym właścicielem wsi – kapitanem Franzem Leopoldem von Kloch, od 1805 baronem, którego nazwisko uzupełniło miano wsi. Z kolei zmiana nazwy na Klochfelde wiązała się z zacieraniem śladów słowiańskiej przeszłości tych ziem w okresie nazistowskim.

Wieś jest starsza niż wskazują na to znane dokumenty. W nieokreślonym bliżej czasie została lokowana na prawie niemieckim i posiadała sołectwo oraz folwark.

Na przestrzeni lat (1652-1945) Ligota Trzebnicka miała szesnastu różnych właścicieli, a wielkość majątku ligockiego ulegała zmianom.

Zabudowania folwarczne pochodzące z początku XX w. uległy obecnie znacznej dekapitalizacji. Dawna wieś miała charakter ulicówki o swobodnej zabudowie względem głównej drogi. We wsi był wiatrak, 6 warsztatów tkackich, lniarskich, cegielnia, gorzelnia i browar.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności