Środowisko geograficzne powrot.pngPowrót
strona_gmina.png Położenie geograficzne strona_gmina.png

 

 

Gmina Trzebnica położona jest w północno‐wschodniej części województwa dolnośląskiego. Gmina Trzebnica jest gminą miejsko‐wiejską o powierzchni 200,2 km2.

Gmina Trzebnica graniczy: od wschodu z Gminą Zawonia; od zachodu z Gminami: Oborniki Śląskie, Prusice; od północy z Gminami Milicz, Żmigród; od południa z Gminami Długołęka, Wisznia Mała. Gmina leży na terenie niejednolitym morfologicznie. Północ Gminy tworzy Kotlina Żmigrodzka, a południe – Wzgórza Trzebnickie.

Wzgórza Trzebnickie stanowią środkową część Wału Trzebnickiego. Tworzą wyraźny łuk otaczający od południa Kotlinę Żmigrodzką dochodząc w Farnej Górze do 257 m n.p.m. Trzebnica znajduje się pośrodku Wzgórz Trzebnickich, które tworzą pas wzniesień morenowych ciągnący się przez około 60 km. Główny Wał Wzgórz Trzebnickich zaznacza się wyraźnie i jest otoczony obszarami nizinnymi – od południa pradoliną Odry i od północy pradoliną Baryczy. Najwyższym ich wzniesieniem jest Ciemna Góra (258,3 m n.p.m). Wzgórza Trzebnickie wraz ze Wzgórzami Twardogórskimi potocznie nazywane są Kocimi Górami. Najwyższym wzniesieniem górującym nad miastem, z którego rozciąga się malownicza panorama na miasto jest Winna Góra (219 m n.p.m), zwana potocznie Kocią Górą lub Kociakiem.

Gmina w całości wchodzi w skład strefy obszarów rolno‐leśnych z dominującymi funkcjami ochronny walorów środowiska oraz turystyczno-rekreacyjnymi. Rolniczo-sadowniczy charakter gminy jest uzupełniany w ostatnich latach przez liczne inwestycje, wykorzystujące potencjał gminy i jej mieszkańców. Atrakcyjne ukształtowanie terenu gminy oraz liczne walory turystyczne wpływają na rozwój sportu i rekreacji, jak i różnych form turystyki w regionie.

 

 

 

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności