Środowisko geograficznestrona_gmina.png powrot.pngPowrót
strona_gmina.png Lasy

strona_gmina.png

 

 

Większość lasów  skoncentrowana jest w północnej części gminy. Drzewostan stanowią równorzędnie gatunki liściaste : dąb szypułkowy, buk zwyczajny, grab zwyczajny, brzoza brodawkowata i iglaste : sosna zwyczajna. Warstwę krzewów prezentują: leszczyna pospolita, jarzębina pospolita i będąca pod częściową ochroną ‐ kruszyna pospolita.

Największy kompleks leśny miasta to rozłożysty teren Lasu Bukowego. Ten zwarty kompleks leśny o obszarze około 60 ha przylega od południowego wschodu do Trzebnicy. Obok przeważającej liczby buków, od których pochodzi nazwa terenu znajdziemy tutaj także inne gatunki drzew m.in. dęby, sosny i modrzewie. Las bukowy jest źródłem czystego i świeżego powietrza. W przeszłości część lasu pełniła rolę parku zdrojowego, położonego w bliskim sąsiedztwie rozwijającego się uzdrowiska, gdzie można było skorzystać z małej gastronomii i posłuchać organizowanych koncertów muzycznych. Kuracjusze wypoczywający w uzdrowisku doceniali jego specyficzny i korzystny dla zdrowia mikroklimat.

Kompleks przecinają obecnie liczne szlaki, na wzniesieniach lasu znajdują się ścieżki tematyczne oraz zabytki architektury świeckiej i sakralnej. Do najciekawszych obiektów znajdujących się na ścieżkach spacerowo-rekreacyjnych zaliczyć można: Kościół Czternastu Świętych Wspomożycieli wraz z pustelnią oraz Grotą Matki Boskiej z Lourdes oraz Willę Zamek, która powstała w 1905 roku jako pensjonat na potrzeby pobliskiego uzdrowiska. Chociaż budynek nie pełni już swojej pierwotnej funkcji, jest ozdobą Lasu Bukowego i Trzebnicy. 

Na krańcu powiatu trzebnickiego, w południowo-wschodniej części Gminy na zboczach zwanych Bucznikiem znajduje się rezerwat przyrody Las Bukowy w Skarszynie. Został powołany na podstawie Zarządzenia Ministrerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w celu ochrony naturalnego lasu bukowego.

Rezerwat stanowi leśną enklawę wśród gruntów rolnych i obszarów zabudowanych. Zajmuje powierzchnię 23,7 ha. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu naturalnego lasu bukowego z interesującymi oraz rzadkimi roślinami zielnymi. Rosną tu ponad stuletnie okazy buka zwyczajnego, dębu bezszypułkowego, grabu, lipy oraz rzadkie gatunki roślin zielnych (min. kruszczyk szerokolistny, śnieżyca wiosenna, śnieżyczka przebiśnieg, kokorycz wątła, przylaszczka pospolita, złoć mała, złoć żółta).

 

   

 

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności