O gminiestrona_gmina.png powrot.pngPowrót

Gmina w liczbach

 

Sołectwa - 41

Ludność:
ogółem 22 860 (stan na 30.06.2015)
Trzebnica - 12 523
Sołectwa - 10 569

 

Kobiety na 100 mężczyzn - 106

Przyrost naturalny na 1000 ludności – 3,3

Ludność w wieku przedprodukcyjnym – 4 567 (19,6 %)

Ludność w wieku produkcyjnym – 15 044 (64,5%)

Ludność w wieku poprodukcyjnym – 3 711 (15,9%)

Zgodny na 1000 ludności - 8,1

Wskaźnik gęstości zaludnienia (liczba ludności na 1 km²) w Gminie Trzebnica wynosi 117

Bezrobotni zarejestrowani - 1052 (kobiety 537, mężczyźni 515)

Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego - 690

Uczniowie szkół:
podstawowych – 1 376
gimnazjalnych – 838

Przedszkola – 7

Szkoły podstawowe – 8

Szkoły gimnazjalne – 4

Szkoły ponadgimnazjalne - 5

Uczniowie przypadający na 1 komputer przeznaczony do użytku uczniów z dostępem do Internetu w szkołach:
podstawowych – 11
gimnazjalnych – 9

 

   

 

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności