Środowisko geograficzne powrot.pngPowrót
strona_gmina.png Ciekawostki strona_gmina.png

 

 

Najwyższe wzniesienia

Ciemna Góra (258 m n.p.m.), Farna Góra (257 m n.p.m.), Winna Góra zwana Kocią Górą (217 m n.p.m.)

Liczba gatunków chronionych

Na terenie Gminy Trzebnica objęto częściową bądź ścisłą ochroną ok. 25 gatunków roślin oraz ok. 139 gatunków zwierząt.

Zalesienie gminy

Lesistość terenu gminy Trzebnica wynosi ok. 14%

Rzeźba terenu

Gmina Trzebnica, zwłaszcza jej południowa część posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu. Charakterystyczne jest tu występowanie wielu pagórków morenowych o znacznym nachyleniu oraz głębokich wąwozów o bardzo stromych stokach. Ta część gminy posiada dobre gleby uprawne, co spowodowało rozwój rolnictwa, a zwłaszcza sadownictwa.

Stanowisko Homo erectus

Zbieracko-myśliwska grupa Homo Erectus zawitała w okolice Trzebnicy ok. 500000 lat temu. Owego fascynującego odkrycia dokonano w 1987 roku, a późniejsze prace prowadzone przez prof. Burdkiewicza pozwoliły na odnalezienie na głębokości 8-14 metrów blisko 2000 szczątków zwierząt, fragmentów kości i prostych narzędzi używanych przez ówczesnych myśliwych. Pozwoliło to wnioskować, iż nasi przodkowie polowali tutaj m.in. Na łosie,konie,nosorożce , bizony, ale łowili także ryby.

Trzebnickie znalezisko jest na tyle wyjątkowe, że znalezione w dawnej kopalni gliny na zachodnim zboczu Winnej Góry ślady obozowiska należą do najstarszych na ziemiach polskich.

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności