Sołectwastrona_gmina.png powrot.pngPowrót

Masłowiec

 

Na terenie wsi znajdują się trzy bardzo cenne, o dużej wartości naukowej stanowiska archeologiczne: cmentarzysko ciałopalne z okresu kultury łużyckiej, grodzisko średniowieczne i osada hutnicza, które poświadczają prehistoryczne dzieje Masłowca.

Pierwotna nazwa wioski: Dambrowa, Dombrowe jest pochodzenia słowiańskiego i wywodzi się od wyrazu „dąb” (tu: las dębowy, dąbrowa). Jej nazwa przez wieki ewaluowała: Dammer Dambrov, Dambrowe, Dombraw i Dammer, Dombrowe Malischhammer, Dombrowe i Hammer Maβlisch, Hammer Maβlisch, Maβlischhammer od 1876 do 1945, potem Masłowiec.

Masłowiec to dawna wieś książęca. Wymieniona po raz pierwszy 11 stycznia 1288 r. w dyplomie księcia wrocławskiego, Henryka IV Probusa z okazji fundacji kolegiaty św. Krzyża we Wrocławiu. Książę przekazał na jej rzecz dziesięciny z Masłowca. Wieś została lokowana na prawie niemieckim, lecz nie wiadomo kiedy.

Pierwsza informacja o sołectwie pochodzi z 1473 r. Sołtys posiadał 3 łany ziemi z prawem wypasu 300 owiec i pobierał 1/3 kar sądowych. Sądownictwo wyższe należało do księcia. Do wsi należał też folwark, a także las bogaty w zwierzynę, który nadal pozostał w rękach księcia. Książęta oleśniccy często w nim polowali.

W czasach nowożytnych folwark w Masłowcu często zmieniał swoich właścicieli.

Wieś miała charakter ulicówki. Pośrodku wsi znajdował się duży folwark z założeniem parkowym i pałacem. W parku znajdował się pagórek otoczony groblą. Za parkiem rozciągały się stawy hodowlane. W latach 40 XIX w. we wsi było 49 zagród, w których żyło 298 mieszkańców. Gospodarstwa chłopskie posiadały łącznie 326 ha ziemi. We wsi był młyn, folusz, wiatrak, kuźnia wyrobów miedzianych, prasa. Była też szkoła i gospoda. 100 lat później, liczba ludności uległa minimalnej zmianie: w 1933 wynosiła 284 osoby, a w 1939 roku, 289. Pałac nie zachował się, został zniszczony pod koniec II wojny światowej.

Przedwojenne dzieje mieszkańców Małuszyna i Masłowca zostały przerwane wydarzeniami 1945 roku. Śląsk wrócił w granice Polski, natomiast ludność niemiecka musiała opuścić jego ziemie. Ich miejsce zajęli polscy osadnicy.

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności