Sołectwastrona_gmina.png powrot.pngPowrót

Ujeździec Mały

 

Wieś notowana od początku XIII w.: Ujesdicz, Ujezdec i Uiezdek, Ujesczecz, Uyesdcz, Ujasch, Uges, Oyeszdzetz, Ujeschuetz Klein do 1945 r., potem Ujeździec Mały.Etymologia nazwy wsi jest bliżej nieznana.
Pierwotnie wieś wchodziła w skład dóbr książęcych. Wykształciła się z osady leśnej. Jej mieszkańcy zajmowali się bartnictwem. W 1223 r. dobra te nabył klasztor cysterek w Trzebnicy. Wieś pozostała na prawie polskim, ponieważ konwent był zainteresowany w utrzymywaniu czynszu w naturze, głównie miodu. W 1660 r. opatka Jadwiga Biernacka odkupiła prawa sądowe nad wsią.
Dziesięciny z wsi płacone były biskupowi wrocławskiemu. Od czasu reformacji większość mieszkańców przeszła na protestantyzm. Ich parafialny zbór mieścił się w Koniowie. Cysterki władały wsią do 1810 r., tj. do sekularyzacji dóbr klasztornych.Zabudowa wsi zgrupowana była początkowo wzdłuż wschodniej drogi wiejskiej. Przy drodze zachodniej, prowadzącej na północ w stronę Sułowa, nie było zabudowań. Można przyjąć, że droga ta została wytyczona znacznie później niż lokacja wsi. Na północ od wsi zlokalizowano zabudowania leśnictwa. We wsi były dwa wiatraki. Była też szkoła i sklep. W 1938 r. wioska liczyła 361 mieszkańców, którzy żyli w 80 domach.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności