Sołectwastrona_gmina.png powrot.pngPowrót

Brochocin

 

W czasie badań archeologicznych odkryto ślad osadnictwa z epoki kamienia i osadę z wczesnego średniowiecza. Nazwę wsi wywodzi się od imion: Broch, Bronisław, roch albo od słów brok, broczyć. Pojawiła się ona w 1203 r. przy opisie położenia kamieni granicznych ujazdu trzebnickiego. Potem jej pisownia ulegała zmianie: Brochotino, Brcchocino, Brocotino, Brokotschino, Brococzino, Broccoczino, Brokoczyn, Brochozen, Brockendorf, Brukotschine, Brokotschine, Moltketal, po 1945 r., Brocin.

Wieś graniczącą z dobrami fundowanego przez Henryka Brodatego klasztoru cysterek, książę pozyskał na drodze zamiany. Część Brochocina nadał w 1203 r. trzebnickim mniszkom. W następnym roku osiedlił w niej na prawie polskim12 „gości”.

Na terenie drugiej, książęcej części Brochocina powstały dobra i folwark. Początkowo miał w niej swoje uposażenie także dzwonnik biskupi kościoła wrocławskiego. W 1321 r. właściciel folwarku, trzebnicki mieszczanin Ticzko, wraz z żoną Bertradą, podarowali połowę folwarku i 1 łan zakupiony od syna cysterkom trzebnickim. Na terenie majątku około 1541 r. powstała siedziba rycerska, która została ostatecznie przebudowana w latach 1860-1880 w stylu łączącym elementy neoklasycyzmu i stylu arkadowego i otoczona parkiem. Obecnie pałac jest zrujnowany.

We wsi był wiatrak, browar, olejarnia oraz gospoda i szkoła. Na przełomie XIX i XX w. mieszkało w niej 118 mieszkańców, którzy żyli w 16 domach i gospodarowali na 23 ha gruntu. Po 1 kwietnia 1939 r. wieś liczyła już 537 ludzi, ponieważ do Brochocina włączono dwie wioski, Taczów Wielki i Taczów Mały. Ważnym wydarzeniem dla brochocinian była zmiana nazwy wsi na Moltketal (28.01.1937 r.),wprowadzona dla uczczenia legendarnego marszałka pruskiego Helmuta Moltke. Mieszkańcy wsi postawili mu również pomnik i jego imieniem nazwali również miejscowe wzgórze (220 m npm) – Moltke Höhe.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności