Uzdrowiskostrona_gmina.png powrot.pngPowrót
strona_gmina.png Droga do uzdrowiska strona_gmina.png
 

 

Leczniczy wpływ wody na zdrowie człowieka znany był już w Grecji, ale pierwsze uzdrowiska zawdzięczamy Rzymianom. Były to miejsca, w których szukano wypoczynku oraz regeneracji sił. Obecnie pobyt w uzdrowisku to wyśmienity sposób na wzmocnienie organizmu w szczególności w miejscowości charakteryzującej się leczniczymi właściwościami klimatu, wysokimi walorami przyrodniczymi, ale przede wszystkim dysponującą naturalnymi zasobami wód mineralnych. Te wszystkie składowe ma również nasza gmina. W Polsce wiele uzdrowisk posiada przedwojenne tradycje uzdrowiskowe i do nich należy zaliczyć również Trzebnicę. Warunki jakie musi spełnić gmina reguluje ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych z 2005 roku oraz nowelizacja ustawy z 2011 roku.

 

Trzebnica ma szansę stać się uzdrowiskiem, a co za tym idzie mocno wzrośnie prestiż naszego miasta. Wśród mocnych stron tego nowego przedsięwzięcia są: dawne przedwojenne tradycje uzdrowiskowe, walory środowiska naturalnego, zrewitalizowane nowe tereny spacerowo-rekreacyjne, teren Lasu Bukowego, okoliczne sady trzebnickie, nowoczesny aquapark z licznymi atrakcjami, dostępność komunikacyjna, bliskie sąsiedztwo z Wrocławiem, zabytki miasta, zasoby wód mineralnych. Tym samym zwiększy się świadomość prozdrowotna wszystkich mieszkańców, wzrosną dochody gminy m. in. poprzez wprowadzenie opłaty klimatycznej, zwiększenie aktywności społecznej i podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy i miasta. Otrzymywanie statusu uzdrowiska wzbogaci również ofertę kulturalną, gastronomiczno-hotelarską i turystyczne. Wybiegając w przyszłość, w obserwowanym szybkim tempie naszego życia, w zapracowanych obecnie czasach, kompleksowa rehabilitacja uzdrowiskowa w miejscowości położonej z dala od wielkich uzdrowisk i kurortów sanatoryjnych, może stać się początkiem do stworzenia nowej formy np. weekendowej rehabilitacji uzdrowiskowej.

Trochę historii:

Uzdrowisko w Trzebnicy ma długą historię. Początki sięgają XIX wieku. Przed wojną było to niewielkie uzdrowisko, przygotowane dla Wrocławian, w którym za pomocą zabiegów leczniczych: kąpieli borowinowych i kwasowęglowych leczono m.in. stany wyczerpania a sławnym kuracjom kefirowym poddawano chorych na blednicę. Wodę o właściwościach leczniczych doprowadzano z pobliskich źródeł. W latach 20-tych XX wieku z usług uzdrowiska korzystało każdego roku 4-7 tys osób. Trzebnica stała się miejscowością wypoczynkowo-klimatyczną. W 1950 r. powstało uzdrowisko dla dzieci, które w 1951r. przekształcone zostało z ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci po epidemii Haine-Medina. W 1954 r. ośrodek był jednym z największych dziecięcych zakładów leczniczych na Dolnym Śląsku. W 1963 r. stał się wieloprofilowym i największym ośrodkiem rehabilitacyjno – ortopedycznym dla dzieci w kraju. Ośrodek działał prężnie i bardzo rozwojowo w latach 70-tych lecząc narządy ruchu u dzieci i młodzieży.  Lata 80-te przyniosły bezskuteczne starania o rozwinięcie profilu działalności i zastosowanie w lecznictwie wody termalnej do kąpieli w basenach szpitalnych.

Powołanie zespołu ds. przywrócenia funkcji uzdrowiskowej:

Z inicjatywy Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy rozpoczęły się prace nad przywróceniem Trzebnicy funkcji uzdrowiskowej. Jest to niezmiernie długa droga, dlatego powołany został specjalny zespół osób, które będą czuwały nad poszczególnymi tematycznymi zagadnieniami przedsięwzięcia. W ubiegłym roku przedstawiciele Urzędu Miejskiego uczestniczyli w Poznaniu w konferencji tematycznej dla gmin starających się o status uzdrowiska, dotyczącej sposobu postępowania na poszczególnych etapach prac. W dniu 11.12.2013 Gmina Trzebnica złożyła oficjalną wizytę w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie, podczas której przedstawiła szeroko rozwój miasta na przestrzeni lat oraz zaprosiła oficjalnie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia na wizję lokalną do Trzebnicy i tym samym rozpoczęła starania o przywrócenie funkcji uzdrowiskowej. Uzyskano pozytywną opinię i tym samym przysłowiowe zielone światło w drodze o nadanie statusu dla gminy.

Dokumentacja dotycząca surowców i ich pozyskiwania:

Gmina Trzebnica posiada dokumentację z początku lat 70-tych z której wynika, iż w latach 1972-1974 został zaprojektowany i wykonany otwór w celu rozpoznania wód mineralnych na terenie uzdrowiska trzebnickiego do głębokości 1350 m. Dokumentacja dotyczącą przeprowadzonych badań geologicznych zawiera między innymi Decyzję Prezesa Głównego Urzędu Geologii z Warszawy z 1976 r. , która zatwierdzała badania geologiczne i zasoby wód podziemnych, mineralnych w Trzebnicy. Ta sama decyzja uprawniała do podjęcia działań związanych z eksploatacją złóż. Jednocześnie przy opracowywaniu dokumentacji geologicznej wykonane zostały badania wody podziemnej do celów leczniczych i wydana została opinia Instytutu Balneoklimatycznego z Poznania w 1977 r., w której czytamy o charakterystyce wody: 1,8 % homeotermalna o temp. 37ºC, chlorkowo-sodowo-wapniowa, bromkowa, borowa, wydajności źródła 6 m³/godz. Na podstawie badań fizycznych i chemicznych uznano wodę za mineralną wodę leczniczą, która może znaleźć zastosowanie w lecznictwie uzdrowiskowym. Wymieniono wskazania lecznicze, m.in.: chorobę reumatyczną, reumatoidalne zapalenie stawów, artroskopię pourazową, choroby postawy, stany pourazowe, wady wrodzone i inne. Dysponując tymi dokumentami na przełomie lat 70-80-tych podjęto próbę wykorzystania wód do celów leczniczych na potrzeby wówczas istniejącego Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Trzebnicy i przystąpiono do wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę rurociągu i transportu wody cieplniczej do budynków sanatorium. Podjęto również rozmowy i prace nad zagospodarowaniem terenu basenów kąpielowych przy Leśnej i wykorzystaniem basenu dla potrzeb uzdrowiska. Niestety prace te nie zostały dokończone.

Etapy działań:

W dniu 10.02.2012 r. na specjalne zaproszenie Burmistrza Marka Długozimy oraz przedstawicieli zespołu ds. przywrócenia funkcji uzdrowiskowej do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy przyjechali przedstawiciele Zachodniego Centrum Konsuntingowego Euro Invest sp. z o.o. Agnieszka Romankiewicz – Heck – główny analityk oraz dr inż. Tomasz Ołdytowski – architekt i urbanista współpracujący z Euro Invest, którzy przygotowują operaty uzdrowiskowe dla gmin. W spotkaniu uczestniczyli również Burmistrz Marek Długozima, który oficjalnie powitał gości oraz Daniel Buczak Sekretarz Gminy,  Barbara Krokowska Skarbnik Gminy, Joanna Bębenek Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki, Andrzej Podsiadło Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Gruntami, Agnieszka Moździerz  p.o. Dyrektora ZAPO oraz Agnieszka Pawlaczek p.o Naczelnika Wydziału Promocji i koordynator zespołu. Na spotkaniu przedstawiono krótką uzdrowiskową historię miasta oraz wstępne założenia dotyczące terenów przeznaczonych pod potencjalną działalność uzdrowiskową. Podczas rozmowy wstępnie przeanalizowano uwarunkowania przestrzenne gminy pod kątem wyznaczenia ścisłych stref ochrony uzdrowiskowej. Uczestnicy spotkania uzyskali odpowiedzi na pytania dotyczące drogi postępowania i etapów prac związanych między innymi z uwarunkowaniami określonymi w ustawie, zabezpieczeniem terenów niezbędnych do wyznaczenia ścisłego terenu uzdrowiska, przeprowadzeniem szczegółowych analiz terenu, wykonaniem niezbędnych badań oraz ze skompletowaniem dokumentów, które staną się podstawą do uzyskania statusu uzdrowiska. Po przeanalizowaniu przygotowanych map, obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapoznaniu się z wybranymi dokumentami z lat 70-tych dotyczącymi badań wody, po przedstawieniu obecnego zagospodarowania miasta ustalono, iż zostanie przygotowana wstępna koncepcja wyznaczenia stref ochrony uzdrowiskowej na zaproponowanym terenie.  Na podstawie tych materiałów może zostać zaplanowana jesienią wizytacja w terenie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia z Warszawy Pana Włodzimierza Śliwińskiego- Naczelnika Wydziału ds. Uzdrowisk. Wówczas zostanie wydana ostateczna opinia. Następnym etapem byłoby uzgodnienie i przygotowanie operatu uzdrowiskowego, w skład którego wchodziłoby wykonanie niezbędnych badań klimatycznych i wydania świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu w oparciu o dane meteorologiczne, badanie czystości powietrza, natężenia hałasu oraz pomiaru pól elektromagnetycznych w regionie. Drugim krokiem byłyby badanie surowców leczniczych i wykonanie niezbędnych badań geologicznych w terenie, ponowny odwiert  źródła, badanie składu wody, jego wydajności oraz wystawienie niezbędnego świadectwa.  

 

Wszystkie te działania, które będzie trzeba podjąć przez następne lata niezaprzeczalnie przyczynią się do zwiększenia prestiżu oraz podniesienia atrakcyjności terenu, jednocześnie szeroko zaprezentują i wypromują miasto wśród tych miejscowości, które czekają w drodze do uzdrowiska.

   

 

powrot.pngPowrót

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności