Trasy rowerowe kategoria_trasy.png powrot.pngPowrót

Trasa dawnej Kolei Wąskotorowej po Gminie Trzebnica

 

Dzięki realizacji projektu w latach 2017-2018 w naszej gminie powstało: 12,5 kilometra ścieżek rowerowych; 3,15 kilometra ciągów pieszo-rowerowych (Trzebnica- Księginice, Trzebnica- Sulisławice i Trzebnica- Będkowo) oraz cztery parkingi wraz z niezbędną infrastrukturą aż na 145 miejsc parkingowych. Dzięki realizacji omawianego projektu jeszcze bardziej wzrośnie atrakcyjność turystyczna Trzebnicy.

Projekt budowy ścieżek rowerowych trasą dawnej Kolei Wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica składała się z następujących elementów:

1. Budowa ścieżki rowerowej trasą dawnej Kolejki Wąskotorowej: dokładny przebieg trasy obrazuje załączona mapka.

2. Budowa trzech ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości 3,15 km:

- ciągu pieszo-rowerowego z Trzebnicy do Księginic wzdłuż ulicy Milickiej o długości 1,15 km.

- ciągu pieszo-rowerowego z Trzebnicy do Sulisławic o długości 0,9 km.

- ciągu pieszo-rowerowego z Trzebnicy do Będkowa o długości 1,1 km.

Dzięki budowie wymienionych powyżej chodników znacznie poprawi się bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów poruszających się drogami wokół Trzebnicy.

3. Budowa dwóch centrów przesiadkowych:

- budowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Kolejowym w Trzebnicy. 

- budowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Kolejowym w Brochocinie. 

4. Budowa dwóch parkingów przesiadkowych typu Park & Ride:

- budowa parkingu u zbiegu ulicy 3-go Maja i Oleśnickiej w Trzebnicy. 

- budowa parkingu przy ul. Wałowej w Trzebnicy. 

 

Ścieżka trasą dawnej kolejki wąskotorowej po naszej Gminie prowadzi od wsi Będkowo przez Trzebnicę następnie przez wieś Nowy Dwór, a następnie prowadzi do Brzykowa, gdzie przy wjeździe do wsi ścieżka kieruje nas na odcinek gminy Prusice.

Z Brzykowa możemy również udać się na północ w stronę Doliny Baryczy ścieżką rowerową R9.

Bez tytułu.png

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności