Z życia miastastrona_dzieje_sie.png powrot.pngPowrót

Tytuł

 

Zachęcam do zapoznania się z „Raportem o stanie Gminy Trzebnica w 2018 roku”. Dokument ten stanowi podsumowanie działalności Burmistrza Gminy Trzebnica w 2018 roku. Zgonie ze znowelizowaną ustawą z dnia o samorządzie gminnym nad przekazanym Radzie Miejskiej w Trzebnicy raportem zostanie przeprowadzona debata podczas najbliższej sesji absolutoryjnej, zaplanowanej na dzień 27.06.2019 roku o godz. 9.00. W dyskusji na temat „Raportu o stanie Gminy Trzebnica w 2018 roku” mogą wziąć udział również mieszkańcy gminy. Ustawa o samorządzie gminnym wymaga, aby osoba chcąca wziąć udział w debacie o stanie gminy złożyła do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte w przypadku Gminy Trzebnica podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie takie powinno wpłynąć do Przewodniczącego Rady najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja podczas której przedstawiony zostanie raport o stanie gminy. W przypadku Gminy Trzebnica termin ten upływa w dniu 26.06.2019 roku.  

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

 

Slider raport-01.jpeg

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności