Muzea kategoria_muzea.png powrot.pngPowrót
  kategoria_muzea.png  

Historyczne Muzeum Pocysterskiego Klasztoru Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy

  kategoria_muzea.png  
        

Pocysterski klasztor w Trzebnicy został ufundowany przez Księcia Henryka Brodatego w 1202 roku, pod wpływem swej małżonki św. Jadwigi jako siedzibę pierwszego zakonu żeńskiego w Polsce.

Pierwsza inicjatywa powstania muzeum pojawiła się w 1990 roku, a podjęła się jej ówczesna wikaria generalna s. Diethilda Miczka. Siostry ze zgromadzenia pomogły jej zebrać najcenniejsze eksponaty w jednym pomieszczeniu, jednak ze względu na stan zdrowia zmuszona została do zaprzestania swoich działań. Dziesięć lat później na nowo zadania podjęła się s. Olimpia Konopka, obecna wikaria generalna. Byłe sypialnie sióstr, stanowiące duże i przestrzenne pomieszczenia stały puste, a na strychu i innych zakamarkach klasztoru kurzyły się wartościowe przedmioty zabytkowe. Za zgodą Zarządu Kongregacji przygotowano pomieszczenia by wszystkie pamiątki na stałe zgromadzić w jedno wspólne miejsce.

Ekspozycja stała:

Pierwsze pomieszczenie poświęcone jest świętemu Karolowi Boromeuszowi – głównemu patronowi Zgromadzenia, tuż obok Świętej Rodziny. Drugie pomieszczenie obejmuje cztery główne tematy: historia zgromadzenia, zebrane pamiątki dotyczące papieży od 1957 roku do obecnych czasów, osoba świętej Jadwigi oraz siostry cysterki. Znajdują się tu plansze z kalendarium zgromadzenia, na ścianach portrety przełożonych, w gablotach: książki historyczne, pamiątki po pierwszych przełożonych generalnych gałęzi śląskiej, Matce Helenie Tichy i Matce Zofii Wattayn oraz Konstytucje i Dyrektoria Zgromadzenia. Odznaczenia – medale, krzyże, dokumenty, nadane siostrom za ofiarną pracę charytatywną i pełnienie miłosierdzia. Zgromadzono tu także pamiątki i książki mówiące o papieżach. Na szczególną uwagę zasługują gabloty poświęcone Janowi Pawłowi II. Jedna z nich mieści wszystkie coroczne medale z okresu pontyfikatu, kolejna – encykliki, adhoracje i książki oraz gablota urządzona z okazji beatyfikacji. Na ścianie umieszczono obrazy ukazujące życie świętej Jadwigi oraz drzewo genealogiczne wykonane prawdopodobnie przez s. Benedyktynę Greulich w 1908 roku. W kolejnych gablotach umieszczono medale, książki i modlitewniki, rękopisy sióstr cysterek z XVII wieku, książki i portrety ksień cysterek z Trzebnicy – Benedykty Marianny Biernackiej, Zofii Korycińskiej i Bernardy Paczyńskiej pochodzące z XVIII wieku.

Co roku Podczas kolejnych dni Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, klasztor otwiera swoje drzwi dla zwiedzających. Siostry prezentują kolejne sale wystawowe a w nich mnóstwo ciekawostek. Możemy np. podziwiać eksponaty ze szkoły dla dziewcząt , prowadzonej niegdyś przez siostry.

Na stołach leżałą stare maszyny do szycia, maszyny do pisania, urządzenia medyczne na których uczyły się przyszłe pielęgniarki.

 

Zwiedzanie klasztoru i muzeum klasztornego z przewodnikiem.

Od poniedziałku do soboty w pełnych godzinach 9.00; 10.00; 14.00; 15.00
W niedzielę o godzinie 14.00

Ofiara dobrowolna.
Mile widziane wcześniejsze zgłoszenie.

Kontakt:
Pocysterski klasztor Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeuszka
55 - 100 Trzebnica                                                     
ul. Ks. W. Bochenka 30
zwiedzanie klasztoru tel. 500 83 55 13

zwiedzanie muzeum tel. 509 68 31 19
adres e-mail:
www.boromeuszki.pl

   

 

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności