Muzea kategoria_muzea.png powrot.pngPowrót
  kategoria_muzea.png  

Izba Tradycji Młynarskich w Małym Młynie w Kuźniczysku

  kategoria_muzea.png  
       

Historia Młyna

Pierwsze wzmianki o młynie wodnym w Kuźniczysku sięgają roku 1785 (źr. Zimmermann), kiedy wieś zamieszkiwało 400 osób. Wiadomo jednak, że młyn istniał w tym miejscu dużo wcześniej - od XVI wieku. W XIX wieku obok młyna wybudowany został zespół dworski obejmując młyn i nadając mu nazwę dworski. Obiekt był kilkukrotnie przebudowywany. W roku 1870 w młynie została wybudowana trzecia kondygnacja, na którą wstawiono odsiewacze mąki. Ostatnia przebudowa nastąpiła w latach 1927/31. Wymieniono wszystkie dotychczasowe urządzenia technologiczne oraz zmieniono napęd. W roku 1927 wybudowano nowe koryto Sąsiecznicy w stronę obecnej szkoły podstawowej, jaz oraz staw jako zbiornik dla potrzeb napędu technologii. Stare koryto rzeki przyjęło nazwę Młynówka. Ze względu na panujące susze, a tym samym niski poziom wody w rzece w roku 1930 wybudowano obok młyna pierwszą w okolicy trafostację, zasilającą silnik pędni głównej. Od tego momentu rozpoczął się proces elektryfikacji wsi. W roku 1931 zlikwidowano drewniane koło nasiębierne i zabudowano nowoczesną turbinę Francisa.

Izba Tradycji Młynarskich

W kwietniu 2012 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Izby Tradycji Młynarskich przez Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimę i udostępnienie młyna zwiedzającym. Tym samym obiekt stał się punktem węzłowym sieci Małych Muzeów Domowych zrzeszających muzealników z Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy i Niemiec. Od tego czasu młyn daje odwiedzającym możliwość odbycia lekcji „żywej historii” oraz zapoznania się z jednym z ginących zawodów.

 

Wyprawa odkrywców „Sekrety wodnego młyna”

Od czerwca 2012 roku oferta turystyczna wzbogacona została o grę terenową „Sekrety Wodnego Młyna”. Quest ten na początku 2013 roku zdobył główną nagrodę w konkursie na „Najlepszą Wyprawę Odkrywców po Kocich Górach”. Karta wyprawy dostępna jest na stronie www.wyprawyodkrywców.pl

Wystawy stałe

Od września 2013 roku oferta turystyczna wzbogacona została o stałe wystawy:

Numizmatyczna – kolekcja monet znalezionych na terenie Kuźniczyska oraz ze zbiorów prywatnych (od XVII wieku)

Butelek przedwojennych – butelki z browarów dolnośląskich i Kuźniczyska, znalezione i pozyskane od miejscowej ludności oraz ze zbiorów prywatnych.

   

 

Właściciele:

Ewelina i Mariusz Gryniuk

Kontakt:

Kuźniczysko 159 (ul. Świętej Jadwigi 14)

55-100 Trzebnica

Tel. 509 085 761, 663 801 151

Email: mlyn@kuzniczysko.pl

www.mlyn.kuzniczysko.pl

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności