Trasy turystyczne kategoria_trasy.png powrot.pngPowrót
kategoria_trasy.png Na Szlaku Cysterskim

kategoria_trasy.png

 

Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej leży na Europejskim Szlaku Cysterskim. Utworzony został on decyzją Rady Europy jako szlak turystyczny śladami dawnych i współczesnych opactw cysterskich. Oprócz swojego turystycznego charakteru podkreślać ma on wspólne dziedzictwo kulturowe europejskich narodów. Integralną częścią Europejskiego Szlaku Cysterskiego, a tym samym wielowiekowego dziedzictwa kultury europejskiej jest Trzebnica. To właśnie tutaj powstało pierwsze na ziemiach polskich zgromadzenie żeńskie zachowujące regułę św. Benedykta. Osadzony w Trzebnicy w 1203 roku konwent mniszek z niemieckiego Bambergu został w 1218 roku włączony do zakonu cysterskiego. Fundację klasztoru zawdzięcza Trzebnica osobie Henryka I Brodatego oraz jego żonie - św. Jadwidze Śląskiej.


Trzebnica należy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Skupia ono gminy i miasta cysterskie ze wszystkich regionów Polski, w których znajdują bądź znajdowały się obiekty cysterskie. Inicjatywa ta ma na celu ochronę i promowanie dziedzictwa cysterskiego poprzez m. in. renowację zabytków związanych z historią zgromadzeń cysterskich, działalność popularyzatorską, wydawniczą i wystawienniczą. Uczestnictwo w tego typu przedsięwzięciach jest doskonałą okazją do promocji Trzebnicy i markowego produktu jej oferty turystycznej - Międzynarodowego Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w szerszym, ponadlokalnym kręgu odbiorców.

 

Niedawno został zakończony Projekt pn. „Południowo-zachodni Szlak Cysterski” , który promuje pocysterskie dziedzictwo kulturowe, a tym samym  zapewnia wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości biorących udział w projekcie.

 

Trzebnica jako jeden z najważniejszych punktów na Szlaku Cysterskim otrzymała dofinansowanie dla kilku znaczących inwestycji, w tym:

  1. przebudowy parkingu przy ul. Jana Pawła II

  2. budowa toalety publicznej przy projektowanym parkingu dla autobusów oraz samochodów osobowych przy ul. H. Brodatego.

  3. budowa parkingów przy ul. H. Pobożnego, ul. Grunwaldzkiej, i H. Brodatego

  4. przebudowa punktu informacji turystycznej w miejscu kiosku prasowego mieszczącego się w prawym narożniku Urzędu Miejskiego

  5. przebudowa i rozbudowa parkingu przy pl. M. J. Piłsudskiego, w związku z przeniesieniem przystanku autobusowego na ul. Wrocławską, przy stacji kolejowej.
   

 

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności