Trasy rowerowe kategoria_trasy.png powrot.pngPowrót
 

Trasa Trzebnickiej Pętli Rowerowej ma ok 171km. długości i prowadzi przez drogi asfaltowe szlakiem czerwonym. Została ona poprowadzona wokół całego powiatu trzebnickiego.

 

0KM - Trasę rozpoczynamy przy przystanku PKP w Szewcach skąd kierujemy się drogą w stronę Kotowic a następnie Rakowa. Za wsią wjeżdżamy na drogę wojewódzką nr. 341 i kierujemy się w stronę miejscowości Uraz.

10KM - Wyjeżdżamy z Urazu i kierujemy się w stronę Rościsławic.

16KM - Wjeżdżając do Rościsławic dojeżdżamy do skrzyżowania z wojewódzką drogą nr. 340, skręcamy w lewo a następnie kierujemy się w stronę miejscowego kościoła. Dalej kierujemy się w stronę Wielkiej Lipy.

20KM - W Wielkiej Lipie na skrzyżowaniu wjeżdżamy na drogę wojewódzką którą kierujemy się na północ aż do kolejnego skrzyżowania na którym zjeżdżamy z wojewódzkiej drogi w lewo , kierujemy się w stronę miejscowości Osola.

22KM - Dojeżdżamy do stacji PKP, skąd kierujemy się na zachód w stronę Osolina po drodze przecinając drogę wojewódzką. Wyjeżdżając ze wsi kierujemy się w stronę Górowa do którego prowadzi leśna droga.

28KM - Wjeżdżamy do Górowa , kierujemy się w stronę stawu znajdującego się w centrum wsi. Jedziemy wzdłuż niego do skrzyżowania, na którym skręcamy w prawo.

32KM - Dalej kierujemy się w stronę wsi Skokowa. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym skręcamy w ulicę Żmigrodzką, którą jedziemy w kierunku Piotrkowic.

35KM - W Piotrkowicach przy pierwszej możliwej okazji skręcamy w lewo i wjeżdżamy na drogę 339. Kierujemy się nią kawałek na północ, a następnie przy rozwidleniu dróg skręcamy w lewo w stronę Zakrzowa.

Kierujemy się w stronę Barkowa. Po drodze mijamy wsie Raszowice oraz Aleksandrowice.

44KM - W Barkowie dojeżdżamy do skrzyżowania na którym skręcamy w prawo, dalej kierujemy się wydłuż wsi, aż dojeżdżamy do szkoły, następnie skręcamy w lewo w drogę która prowadzi nas  do Kędzia.

50KM - Zaraz po wjeździe do Kędź skręcamy w prawo na skrzyżowaniu i jedziemy  ok. 1 km po czym skręcamy w lewo i kierujemy się drogą do Bychowa mijając po drodze wieś Karnice.

53KM - Wjeżdżając do Bychowa kierujemy się w stronę wiaduktu nad doświadczalnym torem kolejowym. Jedziemy do końca drogi po czym skręcamy w lewo, mijamy wieś Węglewo i docieramy do Żmigrodu.

60km - Wjeżdżamy do Żmigrodu i jedziemy ul. Sienkiewicza, przejeżdżamy przez przejazd kolejowy i kawałek dalej skręcamy w ul. Szklona którą kierujemy się do ul. Wąskiej, a dalej skręcamy w ulicę 23 stycznia i znajdujemy się przy budynku PKP. Spod budynku PKP kierujemy się ulicą Kolejową przy końcu której skręcamy w lewo  i wjeżdżamy w ulicę Poznańską. Dalej kierujemy się drogą 439 w stronę wsi Nowe Domy.

63KM - Docierając do wsi Nowe Domy napotkamy na dwa rozjazdy na pierwszym należy skręcić w lewo, a parę metrów dalej należy skręcić]ć w prawo.

Wjeżdżamy na teren Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy.

Przejeżdżamy przez las prostą drogą i docieramy do wsi Czarny Las. Przy wjeździe do wsi należy skręcić w leśną drogę prowadząca do wsi Gatka.

71KM - We wsi Gatka kierujemy się na północ. Na końcu wsi zjeżdżamy z asfaltowej drogi i wjeżdżamy do Lasu Wilkowskiego i kierujemy się w stronę wsi Wilkowo.

78KM - Przejeżdżamy przez Wilkowo i docieramy do wsi Olsza, gdzie na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i kierujemy się do Grabówki, a następnie do Rudy Sułowskiej.

83KM - Z Rudy Sułowskiej kierujemy się w stronę drogi 439, docierając do niej skręcamy w prawo kilkanaście metrów dalej skręcamy w lewo w drogę prowadzącą przez las która nas zaprowadzi do Rudy Żmigrodzkiej.

93KM - W Rudzie Żmigrodzkiej na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i kierujemy się w stronę wsi Osiek, mijając wsie Biedaszków i Jamnik. Dalej kierujemy się czerwonym szlakiem do Ujeźdźca Wielkiego, mijając przy tym Staw Sieczkowski oraz wieś Gąski.

107KM - Przy wyjeździe z Ujeźdźca skręcamy w drogę prowadzącą nas do Biedaszkowa Wielkiego, a dalej do Kuźniczyska.

115KM - Wjeżdżamy do Kuźniczyska przejeżdżając przez skrzyżowanie z droga krajową 15, a następnie przy rozwidleniu dróg skręcamy w prawo. Następnie kierujemy się na południe w stronę wsi Pęciszów.

Przejeżdżamy przez Pęciszów, a następnie kierujemy się w stronę Zawoni mijając wieś Budczyce.

124KM - Do Zawoni wjeżdżamy ulicą Wiosenną którą dojeżdżamy do skrzyżowania z ul. Trzebnicką. Przejeżdżamy przez skrzyżowanie i znajdujemy się na ulicy Szkolnej którą dojeżdżamy do Tarnowca. Tam skręcamy w lewo i kierujemy się drogą do Cielętnik.

127KM - Na skrzyżowaniu w Cielętnikach skręcamy w prawo i jedziemy do wsi Miłonowice. Dojeżdżamy do końca wsi z której dzalj jedziemy do wsi Kopiec gdzie na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i jedziemy do miejscowości Węgrów. Tam na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i udajemy się do Boleścina mijając po drodze wieś Krakowiany.

138KM - W Boleścinie dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym skręcamy w lewo i jedziemy do Skarszyna gdzie  na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, a następnie za wsią zjeżdżamy w polną drogę prowadzącą do Bierzyc a następnie jedziemy w kierunku Łoziny.

144KM - Z Łozin kierujemy się prosto w stronę Siedleca Trzebnickiego, w którym przecina się nasz szlak ze szlakiem międzynarodowym R9. Jedziemy ulicą Wrocławską na południe, a następnie skręcamy w ulicę Miłą którą jedziemy do jej końca, aby skręcic w lewo w drogę polną. Jedziemy do skrzyżowania leśnych drug i skręcamy w prawo wjeżdżając na ulicę Leśną w Pierwoszowie, która zmienia się później w ulice Wrocławską, i prowadzi nas w stronę Wysokiego Kościoła.

156KM - W Wysokim Kościele musimy przejechać przez skrzyżowanie z drogą krajową „S5” w stronę Piotrowiczek. Jest to droga o bardzo silnie natężonym ruchu drogowym dlatego należy zachować szczególną ostrożność. Przejeżdżamy przez Piotrowiczeki, a za nimi na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i kierujemy się do Strzeszowa. Tam na skrzyżowaniu skręcamy pawo i dojeżdżamy do kolejnego skrzyżowania gdzie skręcamy w lewo.

171KM - Dojeżdżamy do wsi Szewce, gdzie kończy się nasza trasa.

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności